//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Styczeń, 2016

  WYKORZYSTANIE SPACERU


  2016 - 01.27

  Przekonało się, że rzeczywiście kury znoszą jajka, a małe kaczuszki od razu świetnie pły­wają po wodzie, w przeciwieństwie do swych rówieśni­ków — kurczątek, też wprawdzie żółciutkich, ale jednak zupełnie innych… Wykorzystamy ten spacer także i inaczej: wytłumaczy­my dziecku, dlaczego nie wolno zrywać kłosów, deptać ich bezmyślnie, dlaczego po uprawnych polach wolno chodzić tylko drogami i miedzami, dlaczego nie powin­niśmy wchodzić w żyto po kolorowe chabry czy maki…Zwrócimy też uwagę dzieciom na piękno łąk, na zapach z nich płynący, wabiący moc owadów, a wśród nich pszczoły, na cykanie polnych koników i świerszczy..

  W LESIE


  2016 - 01.20

  Przy tej okazji warto zwrócić uwagę dzieci na karm­niki leśne i ich użytek. Warto wytłumaczyć konieczność ochrony niektórych zwierząt i roślin w ogóle, a także opowiedzieć o istnieniu specjalnych rezerwatów przyro­dy, gdzie niczego nie wolno dotknąć, zerwać. Ale też i w zwykłym lesie nie powinniśmy pozwalać na łamanie zielonych gałązek, deptanie pięknych, czerwo­nych muchomorów, które — acz nie nadające się do je­dzenia — stanowią przecież piękną ozdobę lasu. A w ogó­le, powinniśmy się zachowywać w lesie jak najciszej, żeby dobrze usłyszeć jego śpiew wraz z szemrzącymi strumyczkami oraz podpatrzeć tętniące w nim życie.

  PORZĄDEK W LESIE


  2016 - 01.01

  No i chyba nie trzeba o tym już nawet wspominać, że powinno się zawsze dbać o to, aby zostawić po sobie w lesie idealny porządek. Żadnych papierków od cukier­ków, żadnych skorupek od jajek, żadnych innych śladów naszej tu bytności. Wszystkie je trzeba albo zakopać w ziemi, albo wsunąć pod duży kamień, albo zabrać ze sobą w drogę powrotną i wrzucić do śmietnika w mieście. I to wszystko trzeba robić świadomie razem i przy dzie­cku, aby biorąc z nas przykład uczyło się już w tym wie­ku porządku i poszanowania wspólnej własności, jaką jest w tym przypadku las.