//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Grudzień, 2015

  MNÓSTWO CIEKAWYCH WRAŻEŃ


  2015 - 12.30

  Na wycieczki do lasu warto chodzić we wszystkich po­rach roku. Także i w zimie, kiedy możemy tropić po śla­dach różne zwierzęta leśne i ptaki oraz podziwiać przedzi­wne kształty drzew obsypanych śniegiem, a w słoneczny dzień dodatkowo jeszcze przyglądać się różnym światło­cieniom, i przysłuchiwać się, jak co chwila z jakiejś ga­łązki zsuwa się z lekkim szmerem warstwa śniegu i tonie w białym puchu już zupełnie bezszelestnie. Wycieczki za miasto dają dziecku mnóstwo ciekawych wrażeń. Ale na wycieczki zwykle jest czas tylko w nie­dziele. Co robić, żeby na co dzień przybliżać dziecku za­gadnienia przyrodnicze i co dzień dawać mu okazję do rozwijania jego zainteresowań w tym kierunku?

  WSPANIAŁY TEMAT DO ROZMÓW


  2015 - 12.09

  Do tegp celu mogą służyć różnego rodzaju hodowle do­mowe, zarówno zwierząt, jak i roślin, a także zabawy związane swą treścią z dziedziną przyrodniczą. Hodowla zwierząt to wcale nie znaczy, że w domu naszym musi się zjawić koniecznie pies czy kot. Rybki i ślimaki w akwa­rium dają wystarczająco wiele okazji do obserwacji oraz zajęć opiekuńczych. Trzeba je przecież regularnie kar­mić, zmieniać im wodę, ziemię i piasek, zasadzić nowe ro­ślinki zielone, a od czasu do czasu samiczki przenosić do oddzielnego słoja i obserwować, kiedy z ikry urodzą się maleńkie rybki. Jaka to radość jeśli uda nam się wyho­dować nowe pokolenie rybek! Ile przy tym obserwacji ciekawych! Ile zaangażowania emocjonalnego! Jaki to in­teresujący temat rozmów!

  DOKARMIANIE PTAKÓW W ZIMIE


  2015 - 12.03

  Zwykle też już organizujemy z dziećmi przedszkolnymi dokarmianie ptaków w zimie. Wieszamy na sznurku ka­wałki słoniny za oknem i obserwujemy, jak zlatują się do niej ptaki, głównie sikorki. Albo też umocowujemy kar­mnik czy po prostu małą deseczkę za oknem i wysypuje­my na nią co dzień okruszynki z chleba, różne kasze, owies i obserwujemy, jakie ptaki będą się tam zlatywały. Moż­na też już zawczasu, w jesieni zrobić z dzieckiem zapasy dla ptaszków na zimę z jagód czarnego bzu, jarzębiny i czeremchy, a potem w zimie obserwować, które ptaki wydziobują najchętniej te właśnie jagody. Zajęcia takie są bardzo pożyteczne, gdyż kształtują dziecka umysł, a jednocześnie rozwijają jego opiekuńcze nastawienie do przyrody.