Monthly Archives: Grudzień 2015

MNÓSTWO CIEKAWYCH WRAŻEŃ

Na wycieczki do lasu warto chodzić we wszystkich po­rach roku. Także i w zimie, kiedy możemy tropić po śla­dach różne zwierzęta leśne i ptaki oraz podziwiać przedzi­wne kształty drzew obsypanych śniegiem, a w słoneczny dzień

WSPANIAŁY TEMAT DO ROZMÓW

Do tegp celu mogą służyć różnego rodzaju hodowle do­mowe, zarówno zwierząt, jak i roślin, a także zabawy związane swą treścią z dziedziną przyrodniczą. Hodowla zwierząt to wcale nie znaczy, że w domu naszym musi się

DOKARMIANIE PTAKÓW W ZIMIE

Zwykle też już organizujemy z dziećmi przedszkolnymi dokarmianie ptaków w zimie. Wieszamy na sznurku ka­wałki słoniny za oknem i obserwujemy, jak zlatują się do niej ptaki, głównie sikorki. Albo też umocowujemy kar­mnik czy po prostu