Monthly Archives: Październik 2015

ZABAWY Z PRZYRODĄ NIEOŻYWIONĄ

Do innych zabaw związanych z przyrodą nieożywioną należą np. zabawy z magnesem, za pomocą którego moż­na wyciągnąć różne żelazne przedmioty z ukrycia, albo zbierać rozsypane spinacze, a także zabawy z burszty­nem, który przez potarcie o