Monthly Archives: Sierpień 2015

ZALETY PRZEDSZKOLA

Do tej pracy trzeba dojrzeć i właśnie przedszkole w tym dziecku pomaga. Przede wszystkim dużą zaletą przedszko­la jest sam fakt przebywania dziecka w kolektywie dzie­cięcym pod okiem wykwalifikowanej siły wychowawczej. Dziecko uczy się tam współżycia z

NIE KAŻDE DZIECKO CHĘTNE

W przedszkolu metody te są fachowo wypracowane przez wysokiej klasy specjalistów i można na nich polegać. I teraz często tylko od naszej dobrej współpracy z kie­rownictwem i nauczycielkami przedszkola może zależeć, czy dziecko nasze uzyska