Monthly Archives: Lipiec 2015

ZAINTERESOWANIE DZIECKA PRZEDSZKOLEM

Można np. nic wcześniej dziecku nie mówiąc posta­wić go pewnego dnia przed faktem pozostawienia go w przedszkolu, i to wcale nie na początku nowego roku szkolnego, ale gdzieś tam w środku, kiedy to kolektyw dziecięcy

W TRAKCIE UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA

A potem, już od jesieni w trakcie uczęszczania dziecka do przedszkola, starać się jak najbardziej żyć jego przed­szkolnymi problemami, cieszyć się z jego osiągnięć, chwa­lić jego malunki, wysłuchiwać z aprobatą jego wierszy i piosenek, podtrzymywać