Monthly Archives: Czerwiec 2015

ZYSKI I STRATY ROZŁĄKI

Często przy tych sposobnościach zasta­nawiamy się, jak się zachować wobec dziecka — mówić mu z góry o czekającym je szpitalu czy wyjeździe do sa­natorium, czy też do ostatniej chwili to ukrywać przed nim? Zdecydować się

POBYT W SZPITALU

Trzeba mu wytłumaczyć, dlaczego musi być umie­szczone w szpitalu (jeśli to np. zabieg operacyjny — ła­two wytłumaczyć, że po operacji ustanie ból, który obec­nie dziecku dokucza) i dlaczego rodzice muszą je samo zostawić. Należy pozwolić

DOBRZE ZORGANIZOWANA OPIEKA

Zwykle — jeśli opieka i tryb życia są tam dobrze zor­ganizowane — dziecko asymiluje się szybko i wówczas bez bólu żegna się z rodzicami na okres kilku tygodni. Oczywiście pisujemy do dziecka często, a i