//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Maj, 2015

  NAJCZĘSTSZE SKARGI RODZICÓW NA DZIECI


  2015 - 05.22

  Skargi rodziców na różnego rodzaju zaburzenia w za­chowaniu się ich dzieci w interesującym nas wieku moż­na by podzielić na: skargi związane z biologicznym funkcjonowaniem organizmu dziecięcego,skargi związane z wyładowaniami sfery ruchowej,skargi związane z normami społecznymi,skargi związane z kształtującą się osobowością dzie­cka.Wśród skarg dotyczących zaburzeń w biologicznym funkcjonowaniu organizmu dziecka spotyka się najczę­ściej — skargi na przedłużające się lub wtórne moczenie dzienne i nocne, niespokojny sen, niekiedy z lękami, trud­nościami w zasypianiu, brak apetytu, złe nawyki związa­ne z tym, a także odruchy wymiotne, onanizm.

  PRZYCZYNY SKARG


  2015 - 05.07

  Przyczyn skarg na temat zaburzeń w zachowaniu się czy w rozwoju dziecka i w związku z tym trudności wy­chowawczych i powodów do niepokoju rodziców — słusz­nych, a czasem niesłusznych — jak się o tym zaraz prze­konamy — może być wiele. Jedną z nich jest po prostu brak dostateczny wiado­mości z dziedziny psychologii rozwojowej małego dzie­cka.Często rodzice są zaniepokojeni, kiedy ich synkowi w wieku 3 lat zdarzy się jeszcze przygoda w nocy, gdy tymczasem do 3,5 lat, a nawet do 4, wg niektórych nauko­wców — specjalistów tego zagadnienia, można to uważać za fakt normalny.

  NISZCZENIE ZABAWEK


  2015 - 05.04

  Rodzice skarżą się. że dziecko szybko niszczy zabawki, a przecież rozkładanie zabawek, by przekonać się o tym, co jest w ich wnętrzu, jest wyrazem aktywności i cieka­wości dziecka, a więc zjawiskiem zdecydowanie pozy­tywnym, a nie negatywnym, jak mylnie uważają. Inny przykład: dziewczynka 4-letnia (jedynaczka) opo­wiada swoim koleżankom na podwórku, gdzie wolno już jej wychodzić bawić się samodzielnie, że przybył do ich rodziny mały dzidziuś. Na widok jej matki dziewczynki otaczają ją kołem i pytają z ciekawością, gdzie trzyma te­go dzidziusia i jak on wygląda. Matka nic nie rozumie. „Jak ja wyglądam” — opowiada mi potem matka w po­radni — „jakbym urodziła i ukrywała przed otoczeniem drugie dziecko…” „Dałam jej w skórę za to kłamstwo”.