Monthly Archives: Maj 2015

NAJCZĘSTSZE SKARGI RODZICÓW NA DZIECI

Skargi rodziców na różnego rodzaju zaburzenia w za­chowaniu się ich dzieci w interesującym nas wieku moż­na by podzielić na: skargi związane z biologicznym funkcjonowaniem organizmu dziecięcego,skargi związane z wyładowaniami sfery ruchowej,skargi związane z normami społecznymi,skargi

PRZYCZYNY SKARG

Przyczyn skarg na temat zaburzeń w zachowaniu się czy w rozwoju dziecka i w związku z tym trudności wy­chowawczych i powodów do niepokoju rodziców — słusz­nych, a czasem niesłusznych — jak się o tym zaraz

NISZCZENIE ZABAWEK

Rodzice skarżą się. że dziecko szybko niszczy zabawki, a przecież rozkładanie zabawek, by przekonać się o tym, co jest w ich wnętrzu, jest wyrazem aktywności i cieka­wości dziecka, a więc zjawiskiem zdecydowanie pozy­tywnym, a nie