//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Kwiecień, 2015

  TRUDNOŚCI WYWOŁANE PRZEZ ŚRODOWISKO DZIECKA


  2015 - 04.23

  Jednak najczęściej trudności wychowawcze powoduje samo środowisko dziecka. To my nie usamodzielniamy, a odwrotnie rozpieszczamy naszych jedynaków, my wy­wołujemy zazdrość między rodzeństwem nie traktując dzieci z jednakową serdecznością i sprawiedliwością, my powiększamy, naturalny w pewnym wieku dziecka, upór czy agresywność przez mocne postanowienia stawiania zawsze na swoim, my powodujemy, niepotrzebne zupeł­nie, dodatkowe wybuchy złości u dziecka przez nieumie­jętne postępowanie z nim w okresach szczególnie drażli­wych, gdy np. jest bardzo zmęczone po wizycie czy spa­cerze, albo gdy właśnie jest bardzo rozbawione, czy bar­dzo przejęte oglądaniem czegoś nowego, czy wreszcie, gdy wie, że czeka je w najbliższym czasie coś niemiłego, jak np. pójście do fryzjera, a może mycie głowy?

  ODKRYWAJĄC W DZIECKU COŚ NOWEGO


  2015 - 04.10

  Nie zawsze uda nam się je przechytrzyć. Musimy więc wychowując być wciąż czujni i aktywni.wciąż odkrywając w dziecku coś nowego, stosować też nowe formy postępowania z nim.A swoją drogą — radźmy się innych — pedagogów w przedszkolach i psychologów w poradniach wycho­wawczych. Czytajmy książki i czasopisma . Interesujmy się radiowym i telewizyjnym pro­gramem dla rodziców, uczęszczajmy na wykłady Towa­rzystwa Wiedzy Powszechnej.Szczególnie zaś pytajmy o radę i prośmy o pomoc wtedy, gdy czujemy się niepewnie i wtedy, gdy mamy choć cień wątpliwości, czy postępujemy słusznie.