//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Marzec, 2015

  OGÓLNE ZASADY HIGIENY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM


  2015 - 03.27

  Chociaż przedszkolak jest już znacznie mniej wrażli­wy na niektóre zakażenia niż dziecko w pierwszych trzech latach życia i błaha infekcja kataralna nie grozi mu za­raz zapaleniem płuc, jak to było w wieku niemowlęcym, to jednak czystość stoi nadal na czele obowiązujących zasad higieny. Czystość w szerokim tego słowa znacze­niu, a więc czystość osobista, czystość bielizny, ubrania, pościeli, mieszkania, podwórka, zabawek, pożywienia, po­wietrza itd. Sprawą nie mniej ważną jest odpowiednio do wieku ułożony program dnia, zapewniający wypoczynek, sen, a jednocześnie czas na odpowiednie do wieku gry i za­bawy, rozwijające dziecko pod względem fizycznym i psychicznym.

  ABY UNIKNĄĆ BŁĘDÓW


  2015 - 03.20

  Poważną rolę w zespole czynników, od których zale­ży rozwój i stan zdrowia dziecka, odgrywa również odżywianie. Temu tematowi poświęcone są dalsze wpisy. Aby uniknąć błędów, w pielęgnowaniu dziecka, w po­rę uchwycić drobne nawet nieprawidłowości, mogące prowadzić do poważniejszych zaburzeń w rozwoju i wy­wrzeć wpływ na stan zdrowia dziecka, niezbędna jest — niezależnie od wizyt w poradni spowodowanych choro­bą — systematyczna, okresowa kontrola lekarska stanu zdrowia dziecka. Oceniając stan rozwoju dziecka, jego samopoczucie lekarz udziela dalszych wskazówek co do postępowania z nim, żywienia, podawania witamin itp.

  WARUNKI ŚRODOWISKOWE


  2015 - 03.05

  Przedszkolak w domu musi mieć jakiś własny kącik. Jeśli to jest możliwe, tzn. jeśli warunki mieszkaniowe na to pozwalają, przeznaczamy dla niego pokoik, żeby miało warunki do zabawy, żeby nic nie zakłócało jego wypo­czynku, gdy akurat jest na to pora (czy to w dzień, czy w nocy), żeby miało tam swoje małe „gospodarstwo”, swoje „królestwo”. Gdy niemożliwe jest przeznaczenie dla dziecka oddzielnego pokoju, musimy mu wydzielić „kącik” w pokoju wspólnym, ale niech on będzie jasny przewiewny, żeby nie brakowało dziecku świeżego po­wietrza i światła.Niezbędne sprzęty to łóżko lub niski, higieniczny tap­czan, bez sprężyn, z materacem niezbyt miękkim, lecz ela­stycznym.