Monthly Archives: Marzec 2015

OGÓLNE ZASADY HIGIENY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Chociaż przedszkolak jest już znacznie mniej wrażli­wy na niektóre zakażenia niż dziecko w pierwszych trzech latach życia i błaha infekcja kataralna nie grozi mu za­raz zapaleniem płuc, jak to było w wieku niemowlęcym, to jednak

ABY UNIKNĄĆ BŁĘDÓW

Poważną rolę w zespole czynników, od których zale­ży rozwój i stan zdrowia dziecka, odgrywa również odżywianie. Temu tematowi poświęcone są dalsze wpisy. Aby uniknąć błędów, w pielęgnowaniu dziecka, w po­rę uchwycić drobne nawet nieprawidłowości, mogące prowadzić

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Przedszkolak w domu musi mieć jakiś własny kącik. Jeśli to jest możliwe, tzn. jeśli warunki mieszkaniowe na to pozwalają, przeznaczamy dla niego pokoik, żeby miało warunki do zabawy, żeby nic nie zakłócało jego wypo­czynku, gdy