//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Grudzień, 2014

  DZIECKO W PIASKOWNICY


  2014 - 12.31

  Piaskownica — ulubione miejsce zabaw najmłod­szych, a nawet i starszych dzieci — powinna mieć często zmieniany piasek, a już przynajmniej raz w roku po zi­mie, kiedy piasek w piaskownicy już absolutnie nie nada­je się do zabawy. Nie można pozwolić dzieciom bawić się w brudnej piaskownicy podwórkowej, gdzie nikt nie dba o dostarczanie świeżego, czystego piasku, natomiast wszy­stkie psy, a zwłaszcza koty załatwiają tam swoje potrze­by naturalne. Zabawa w takim piasku może stać się przy­czyną zakażenia niebezpiecznymi pasożytami. Ważna jest też lokalizacja piaskownicy — nie powinna się ona znaj­dować ani w sąsiedztwie śmietników, ani też przy ulicy (kurz, brud, hałas).

  CZYSTOŚĆ OSOBISTA, CODZIENNA TOALETA, NAWYKI HIGIENICZNE


  2014 - 12.20

  Dziecko w wieku przedszkolnym bardzo łatwo się bru­dzi podczas swoich zabaw, zwłaszcza na dworze. Musimy więc pamiętać, aby wielokrotnie w ciągu dnia myło ręce, zwłaszcza przed jedzeniem i spaniem, po załatwieniu się, po powrocie do domu ze spaceru czy z podwórka. Czyste ręce pozwolą uniknąć wielu przykrych chorób bakteryj­nych i pasożytniczych, a jednocześnie dziecko już w tym wieku nauczone, wykształca w sobie nawyk, będzie od­czuwać potrzebę mycia rąk w dalszych latach życia. Twarz też nieraz trzeba obmyć kilka razy w ciągu dnia, jeśli ją sobie dziecko wysmarowało.

  CODZIENNA WIECZORNA TOALETA


  2014 - 12.02

  Niezależnie od doraźnych zabiegów higienicznych ko­nieczna jest codzienna bardzo dokładna wieczorna toale­ta. Najbardziej pożądana jest kąpiel lub natrysk, ewen­tualnie dokładne obmycie całego ciała w dużej miednicy. ! Przy braku bieżącej wody możemy dziecko opłukać cie­płą wodą ze specjalnie do tego celu przeznaczonej pole­waczki. Do mycia używamy mydła dla dzieci — łagodnego, przetłuszczonego nie wysuszającego skóry, namydla- my nim myjkę lub rękawicę (najlepiej z tkaniny frotó), albo gąbkę (przeznaczoną wyłącznie do mycia dziecka — używanie tej samej gąbki przez wiele osób jest niehigie* niczne). Zmywamy całe ciało w kierunku od góry do do­łu, na końcu myjąc — najbardziej zabrudzone — nogi.