Monthly Archives: Grudzień 2014

DZIECKO W PIASKOWNICY

Piaskownica — ulubione miejsce zabaw najmłod­szych, a nawet i starszych dzieci — powinna mieć często zmieniany piasek, a już przynajmniej raz w roku po zi­mie, kiedy piasek w piaskownicy już absolutnie nie nada­je się do

CZYSTOŚĆ OSOBISTA, CODZIENNA TOALETA, NAWYKI HIGIENICZNE

Dziecko w wieku przedszkolnym bardzo łatwo się bru­dzi podczas swoich zabaw, zwłaszcza na dworze. Musimy więc pamiętać, aby wielokrotnie w ciągu dnia myło ręce, zwłaszcza przed jedzeniem i spaniem, po załatwieniu się, po powrocie do domu

CODZIENNA WIECZORNA TOALETA

Niezależnie od doraźnych zabiegów higienicznych ko­nieczna jest codzienna bardzo dokładna wieczorna toale­ta. Najbardziej pożądana jest kąpiel lub natrysk, ewen­tualnie dokładne obmycie całego ciała w dużej miednicy. ! Przy braku bieżącej wody możemy dziecko opłukać cie­płą