Monthly Archives: Kwiecień 2014

CIASNE BUTY SZKODZĄ

Ciasne obuwie jest nie tylko niewygodne, ale i szkodli­we. Przez ucisk na palce następuje obniżenie główek ko­ści śródstopia i rozciągnięcie więzadeł stopy, a więc trwalsze uszkodzenie i dolegliwości z tym związane.Przymierzajmy obuwie zawsze w pozycji

NAUKA UBIERANIA I ZDEJMOWANIA OBUWIA

Ważne jest również, aby dziecko, które w wieku przed­szkolnym samo już ma sobie radzić z obuwiem, mogło swobodnie wkładać i wyjmować nogi z obuwia. Jeżeli dziecko skarży się na bóle stóp przy chodzeniu, należy zmienić buty,

OBUWIE DOMOWE

Podeszwa i obcas mogą być z miękkiej odpowiednio grubej gumy, która lepiej amor­tyzuje wstrząsy i nierówności podłoża, a także chroni stopy przed ich rozbijaniem o twarde podłoże. Nie należy kupować obuwia używanego, ani też bez

OBUWIE DOBRANE DO PORY ROKU

Obuwie dobieramy odpowiednio do pory roku, tempe­ratury i zmiennych warunków atmosferycznych. Obuwie letnie powinno być lekkie przewiewne, lecz z usztywnio­nymi zapiętkami na elastycznych podeszwach (mikro- guma lub skóra). Obuwie zimowe — powinno być rów­nież lekkie,

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU SPACERY, WYCIECZKI

Przebywanie dziec­ka na świeżym powietrzu jest dla zachowania zdrowia czynnikiem niezwykle ważnym. Im więcej dzieci korzy­stają z powietrza w ciągu całego roku, tym mniej chorują. Musimy więc tak zorganizować tryb życia dziecka, żeby ten warunek