//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Kwiecień, 2014

  CIASNE BUTY SZKODZĄ


  2014 - 04.30

  Ciasne obuwie jest nie tylko niewygodne, ale i szkodli­we. Przez ucisk na palce następuje obniżenie główek ko­ści śródstopia i rozciągnięcie więzadeł stopy, a więc trwalsze uszkodzenie i dolegliwości z tym związane.Przymierzajmy obuwie zawsze w pozycji stojącej — przy obciążeniu stopy zwiększają się jej wymiary tak podłużny, jak i poprzeczny o około 0,5—1 cm. Niewska­zane jest więc dobieranie butów tylko przy użyciu pa­tyczka lub sznurka określającego długość, bezpieczniej­sze już jest obrysowanie stopy w pozycji stojącej i przy­mierzenie według tego wyciętego wzoru. Nie gwarantuje to jednak odpowiedniej wysokości obuwia. Ostatnio wpro­wadzono specjalnie oznaczenia tęgości obuwia: litera G oznacza tęgość średnią, E i F szczuplejszą, a H i J — bar­dziej obszerną.

  NAUKA UBIERANIA I ZDEJMOWANIA OBUWIA


  2014 - 04.21

  Ważne jest również, aby dziecko, które w wieku przed­szkolnym samo już ma sobie radzić z obuwiem, mogło swobodnie wkładać i wyjmować nogi z obuwia. Jeżeli dziecko skarży się na bóle stóp przy chodzeniu, należy zmienić buty, a jeśli to nie pomaga — zasięgnąć porady lekarza.Tworzywo do wyrobu obuwia powinno mieć następu­jące zalety: trwałość, odporność na nasiąkanie wodą, gięt­kość, elastyczność, przewiewność.Obuwie dla dzieci w okresie szybkiego wzrostu stopy należy kupować tańsze, a często. W naszych warunkach klimatycznych przez około pół roku należy chodzić w lek­kim, przewiewnym obuwiu. Najzdrowsze jest obuwie ze skóry (cholewka i zelówka).

  OBUWIE DOMOWE


  2014 - 04.16

  Podeszwa i obcas mogą być z miękkiej odpowiednio grubej gumy, która lepiej amor­tyzuje wstrząsy i nierówności podłoża, a także chroni stopy przed ich rozbijaniem o twarde podłoże. Nie należy kupować obuwia używanego, ani też bez porady lekarza ortopedy, stosować wkładek, gdyż może to doprowadzić do deformacji stopy. Jeśli do tego doszło, albo też jeśli zauważymy nagniotki czy bolesne odciski, należy zwrócić się do lekarza. Powinniśmy przyzwyczajać dziecko do no­szenia odrębnego obuwia do wyjścia i w domu. Obuwie domowe musi mieć też wszystkie warunki zdrowotności. Produkowane jest obecnie tak zwane obuwie profilak­tyczne do wszechstronnego zastosowania zarówno jako „kapcie” w przedszkolu, jak i wygodne buty turystyczne. Doskonałym obuwiem na lato lub do chodzenia po miesz­kaniu są elastyczne, gumowe klapki (japonki lub motylki) zapewniające palcom całkowitą swobodę ruchów.

  OBUWIE DOBRANE DO PORY ROKU


  2014 - 04.13

  Obuwie dobieramy odpowiednio do pory roku, tempe­ratury i zmiennych warunków atmosferycznych. Obuwie letnie powinno być lekkie przewiewne, lecz z usztywnio­nymi zapiętkami na elastycznych podeszwach (mikro- guma lub skóra). Obuwie zimowe — powinno być rów­nież lekkie, lecz ciepłe, dostatecznie luźne, przewidziane na grubszą wełnianą skarpetkę i pozwalające na swobod­ne poruszanie palcami. Obuwie ciasne przez unierucho­mienie stopy oraz ucisk na naczynia krwionośne powo­duje ziębnięcie stóp. Gumowe boty są niezbędne, ale wy­łącznie na deszczową pogodę. Muszą być też odpowiednio większe od nogi, aby można było włożyć na spód wkładki ocieplające, a na nogi wełniane skarpetki.

  ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU SPACERY, WYCIECZKI


  2014 - 04.04

  Przebywanie dziec­ka na świeżym powietrzu jest dla zachowania zdrowia czynnikiem niezwykle ważnym. Im więcej dzieci korzy­stają z powietrza w ciągu całego roku, tym mniej chorują. Musimy więc tak zorganizować tryb życia dziecka, żeby ten warunek spełnić i przebywanie w domu ograniczyć jedynie do koniecznego minimum. W ciepłej porze roku dziecko może na dworze nie tylko bawić się, ale również jeść i spać, jeśli mamy do tego możliwości terenowe. Gdy warunki mieszkaniowe są takie, że jest to możliwe tylko w czasie wakacji, gdy nie mamy żadnego ogródka, werandy, czy bezpiecznego bal­konu, a dziecko wychodzi na dwór tylko w określonych godzinach, w pozostałych — powinny być w mieszkaniu otwarte okna.