//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Marzec, 2014

  CHARAKTER ZABAW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU


  2014 - 03.27

  Charakter zabaw na świeżym powietrzu uzależniamy zawsze od wieku dziecka, jego możliwości fizycznych, zdrowotnych, pory dnia (w zależności od posiłków). Nie powinno się jeszcze w wieku przedszkolnym (do 6 lat) urządzać żadnych wyścigów, należy być bardzo ostroż­nym we wszelkiego rodzaju współzawodnictwie, związa­nym z wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w niejednakowym ściśle wieku, czy też dużych różnicach w rozwoju fizycz­nym w tej samej grupie wieku. Często dzieci same wyry­wają się do takich wyczynów, zachęcone przez „star- szaki”, a że są ambitne, zdobywają się na wysiłek więk­szy niż ich faktyczne możliwości, co powoduje nadmierne zmęczenie i zamiast rozwijać — szkodzi zdrowiu. 

  NIE ZA DŁUGIE WĘDRÓWKI


  2014 - 03.14

  Nie powinno się w tym wieku brać dziecka na długie wędrówki, jeśli to ma być długi marsz bez możliwości odpoczynku w każdej chwili, tzn. przy wszystkim, co dziecko interesuje, czemu zechce się przypatrzeć, czym pobawić. Jednostajny marsz, w którym bierze udział stale ta sama grupa mięśni, jest bardzo nużący i również w tym wieku niekorzystny — następuje przepracowanie, zmę­czenie wskutek utrzymywania stale jednakowej pozycji (pionowej) i wykonywania tych samych ruchów — nawet gdy tempo spaceru jest wolne. Dziecko będzie mniej zmę­czone, gdy pobiegnie naprzód, podskoczy, wdrapie się na jakiś pagórek, schowa za krzak, wróci do nas (robiąc dwukrotnie tę samą drogę), niż gdy będzie szło długo, monotonnie, obok nas, wolnym krokiem.

  ORGANIZACJA WAKACJI


  2014 - 03.13

  Niezwykle cennym „zastrzykiem” sil zdrowotnych i od­pornościowych dla dziecka żyjącego stale w dusznym mieście jest wyjazd na wakacje. Starajmy się więc, aby przynajmniej na miesiąc w Jecie, a może i na 2 tygodnie zimą zorganizować odpoczynek gdzieś na wsi. Nie musi to być koniecznie wyjazd latem nad morze, a zimą w góry. Wystarczy, aby było czyste powietrze, sosnowy lasek, niewielka rzeczka, strumyk czy jezioro z piaszczystym, przystępnym brzegiem — i już mamy ideał letniego wy­poczynku dla przedszkolaka.Dziecko powinno jechać przynajmniej na część wakacji z obojgiem rodziców. Życie dzisiejsze jest tak zorganizo­wane, że mało mamy czasu dla własnego dziecka, a prze­cież ono tak lubi mieć oboje rodziców dłużej dla siebie.