Monthly Archives: Styczeń 2014

DŁUGA DROGA W DZIEŃ

Dziecko w podróży je i pije, chociażby nawet nie wy­padało to z normalnego rozkładu dnia. Robi to między in­nymi dlatego, że przejęte perspektywą podróży nie chciało jeść w domu. Z chwilą gdy już siedzi w

HARTOWANIE — KĄPIELE POWIETRZNE, SŁONECZNE I WODNE

Kąpiele powietrzne to doskonały czynnik hartujący. Polegają na wystawianiu na działanie powietrza całego ciała, pozostawiamy więc dziecko wyłącznie w majtecz­kach figach — ze względów zarówno higienicznych, jak i estetycznych. Kąpiel powietrzną organizujemy albo w miejscach