//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Listopad, 2013

  WIELE FORM HARTOWANIA


  2013 - 11.23

  Rozróżniamy wiele form hartowania; od najprostszych, jakimi są: racjonalne ubranie, systematyczne wychodze­nie na dwór, niezależnie od pogody, i przyzwyczajenie do niskich temperatur, chodzenie boso, mycie się do pasa zimną wodą, kąpiele powietrzne, aż do zabiegów hartują­cych włącznie. Hartowanie wodą zaczynamy od naciera­nia wilgotnym ręcznikiem, następny etap — to polewa­nie a potem kąpiele. Woda używana do tych zabiegów musi być coraz zimniejsza.Nacieranie najlepiej stosować rano u dziecka leżącego jeszcze w łóżku, po przebudzeniu. Nacieramy wilgotną rękawicą kąpielową, myjką lub gąbką, kolejno plecy, piersi, kończyny (około 2—3 minut), wycierając natych­miast tę część ciała do sucha. Zaczynamy od temperatury wody około 30° (na jesieni po wakacjach można zacząć od 28 — 27° C) i co 2 — 3 dni obniżamy o 1°. Wycieramy energicznie suchym, szorstkim ręcznikiem, najlepiej fro- te — mechaniczne podrażnienie skóry potęguje działa­nie.

  POLEWANIE I NATRYSKI


  2013 - 11.16

  U dziecka zahartowanego nacieraniem możemy stoso­wać polewanie, natryski — działanie jednoczesne na większą powierzchnię ciała jest bardziej intensywne niż przy nacieraniu. Dzieci bardziej pobudliwe mogą zabiegi te źle znosić, reagować utratą apetytu, bezsennością. Wo­da z natrysku wydaje się cieplejsza niż przy polewa­niu — zaczynamy od 32 — 30°, co 3 dni obniżając o 1 , a po przekroczeniu 25° wolniej, co 4 5 dni. U dzieci ma­ łych dochodzimy do temperatury 2220°, u starszych d019 __ 17°. Czas przebywania pod strumieniem wody ma wynosić około pół minuty. Woda powinna padać z wysokości poniżej 50 cm.Przed rozpoczęciem hartowania trzeba zasięgnąć opi­nii lekarza co do wyboru zabiegu hartującego. W czasie zabiegu obserwować reakcję dziecka — mogą być duże indywidualne różnice.

  NAJWŁAŚCIWSZA PORA KĄPIELI


  2013 - 11.10
  1. Najwłaściwsza do kąpieli pora to godzina 11 — 12 przed obiadem. Należy pamiętać, że po wyjściu z wody dziecko ma przypływ apetytu. Trzeba więc przygotować mu coś do jedzenia. Czas kąpieli ustalamy indywidualnie i w za­leżności od warunków atmosferycznych. Pierwsza ką­piel powinna się odbywać przy temperaturze wody nie niższej niż 22°, a powietrza — powyżej 24°, trwać około 2 minut, nie dłużej niż 5 — 8 minut. Gdy dziecko jest już przyzwyczajone, nie należy przerywać kąpieli w chłod­ne dni, tylko skrócić ich czas.W hartowaniu w warunkach naturalnych rolę regula­tora odgrywa dostosowany do warunków atmosferycz­nych ruch. Wykonując różnego rodzaju czynności rucho­we regulujemy gospodarkę cieplną ustroju, stosownie do potrzeb.

  WPŁYW ZŁEJ POSTAWY


  2013 - 11.05

  Zła postawa wywiera ujemny wpływ na czynności na­rządów wewnętrznych, zmniejsza odporność ustroju. Ujemny wpływ na stan zdrowia i rozwój dziecka w wie­ku przedszkolnym wywiera m.in. wielogodzinne ogląda­nie programu telewizyjnego. Takie przesiadywanie przed telewizorem prowadzi do zaburzeń w rozwoju kośćca, krążeniu krwi i pracy płuc. Powstałe w następstwie nie­dotlenienie powoduje większą skłonność do chorób, utra­tę łaknienia, zaburzenia w trawieniu, wzmożoną nerwo­wość, rozdrażnienie, trudność w zasypianiu, lęki i krzyki nocne. Najmniej kłopotliwym ćwiczeniem mięśni stóp jest cho­dzenie boso po nierównym terenie. Chodzenie boso po gładkiej powierzchni pogłębia płaskostopie, nie należy więc pozwalać dziecku chodzić boso w mieszkaniu, po gołej podłodze {może chodzić boso po dywanie).