Monthly Archives: Październik 2013

ĆWICZENIA RUCHOWE PROFILAKTYCZNE

Aby dzie­cko mogło chodzić boso, musimy wybrać do tego odpo­wiedni, bezpieczny teren, wolny od ostrych, mogących zranić przedmiotów {szkło, drut kolczasty, kolczaste ro­śliny, suche badyle itp.). Najbardziej odpowiedni jest grunt piaszczysty i trawiasty, najmniejsze jest

ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE POSTAWĘ

Leżąc na plecach (ramiona wzdłuż tułowia) stara­my się przejść do pozycji siedzącej bez pomocy rąk. Moż­na sobie pomóc przez unieruchomienie stóp, np. oparcie ścianę.W tej samej pozycji unosimy wyprostowane nogi na wysokość około 20 cm od

ODROBINA WYOBRAŹNI

Nie sposób tu wyliczyć wszystkich okoliczności, w któ­rych nieszczęśliwy wypadek może się zdarzyć. Jedno jest pewne — potrzeba trochę wyobraźni, żeby oceniając aktualną sytuację umieć przewidzieć niebezpieczeństwo i w porę mu zapobiec, Trzeba więc wyjąć