Monthly Archives: Wrzesień 2013

JEDNA CHWILA NIEUWAGI

Pamiętajmy też, że dziecko w tym wieku jest nie­zwykle szybkie i czeka tylko na okazję, żeby się wy­mknąć spod opieki. Jedna chwila nieuwagi z naszej stro­ny może mieć tragiczne następstwa — wystarczy, by dziecko wybiegło

WSKAZANIA DO ZATRZYMANIA DZIECKA W DOMU

Jeżeli zaobserwujemy któryś z wymienionych obja­wów, nie powinniśmy posyłać dziecka do przedszkola, należy zatrzymać je w domu, ewentualnie w łóżku — jeśli gorączkuje. Trzeba zapewnić mu spokój, dostosować do okoliczności dietę, nie zmuszać do jedze­nia,

ŁĄCZENIE ZE SOBĄ

Łączą się one przede wszystkim z two­rzeniem patologicznej struktury demograficznej: mieszkania odda­wane do użytku są zajmowane najczęściej przez młode rodziny w pier­wszej lub drugiej fazie cyklu życia rodzinnego, a więc młode bez­dzietne pary, które mają