Monthly Archives: Lipiec 2013

WZGLĘDNA PRZEWAGA

Względnej przewa­dze młodych rodziców i ich dzieci w pierwszych fazach istnienia osiedli towarzyszy wręcz nieobecność osób starszych, które jako mniej aktywne częściej pozostają w godzinach pracy w domu, pełniąc spo­łeczne funkcje kontroli i nadzoru, dzięki

OBSERWACJA I STUDIUM PRZYPADKU

Obserwacja i studium przypadku mogą dostarczyć wartościowej informacji o potrzebach. Mogą też prowadzić do pochopnych wnio­sków. Dlatego stosowanie tych metod wnioskowania wymaga od ba­dacza potrzeb wyjątkowej ostrożności i skrupulatności. Zauważmy, że rozumowanie zdroworozsądkowe opiera się