Monthly Archives: Czerwiec 2013

FUNKCJONALNA STRATEGIA

Funkcjonalna strategia walki z biedą musi się opierać na realiach psychologicznych, społecznych, ekono­micznych i organizacyjnych. Jedną z jej podstaw musi więc być akcep­tacja bezspornego faktu, że lepiej nauczyć kogoś samodzielnie za­spokajać swoje potrzeby niż zaspokajać

W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZEŃ

W kontekście doświadczeń ame­rykańskich ubóstwo mieszkańców okolicznych wiosek musiało się wydawać dr. Yunusowi nie do zniesienia: jeden posiłek dziennie, je­den komplet używanej odzieży. Toteż potrzebę pomocy tym ubogim ludziom, swoim rodakom, odczuwał on bardzo silnie.Doszliśmy