//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Czerwiec, 2013

  FUNKCJONALNA STRATEGIA


  2013 - 06.19

  Funkcjonalna strategia walki z biedą musi się opierać na realiach psychologicznych, społecznych, ekono­micznych i organizacyjnych. Jedną z jej podstaw musi więc być akcep­tacja bezspornego faktu, że lepiej nauczyć kogoś samodzielnie za­spokajać swoje potrzeby niż zaspokajać te potrzeby za niego, wy­rażająca się w obrazowym powiedzeniu, że lepiej ludziom dawać wędkę, a nie rybę.Autorem przykładowej obserwacji, która dała początek sformu­łowaniu wielu potrzeb, był naukowiec, dr Moahammad Yunus, który powrócił do swego ojczystego kraju z USA, kiedy w 1971 roku Ban­gladesz uzyskał niepodległość.Dr Yunus zajął się nauczaniem eko­nomii na uniwersytecie w Ciffagong, miejscowości położonej na bar­dzo ubogich obszarach wiejskich.

  W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZEŃ


  2013 - 06.18

  W kontekście doświadczeń ame­rykańskich ubóstwo mieszkańców okolicznych wiosek musiało się wydawać dr. Yunusowi nie do zniesienia: jeden posiłek dziennie, je­den komplet używanej odzieży. Toteż potrzebę pomocy tym ubogim ludziom, swoim rodakom, odczuwał on bardzo silnie.Doszliśmy do momentu, w którym dr Yunus dokonał obserwacji: usłyszał od jednej z wiejskich kobiet o jej kłopotach. „Kobieta ta zajmowała się wyplataniem bambusowych stołków i była tak biedna, że nie mogła sama sfinansować zakupu surowca. Pożyczała więc pie­niądze od kupca, któremu musiała potem sprzedawać stołki, a ten dawał jej tak niską cenę, że po potrąceniu pożyczki bardzo niewiele zostawało na opłacenie jej pracy. Gdyby otrzymała kredyt z innego źródła, to miałaby swobodę wyboru nabywcy swoich wyrobów i mo­głaby uzyskać wyższą cenę. Ta wyjściowa obserwacja została po­głębiona.