//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Maj, 2013

  KOBIETY BARDZIEJ ODPOWIEDZIALNE


  2013 - 05.29

  „W 1991 r. bank Grameen miał milion pożyczkobiorców i działał w 23 tys. spo­śród 68 tys. wsi Bangladeszu. Pożyczkobiorcy są jednocześnie udzia­łowcami banku, nabywając po jednej akcji w cenie trzech dolarów. 92 proc. klientów to kobiety. Średnia wielkość pożyczki wynosiła 75 dolarów, a maksymalna — 180 dolarów”. Bank cechował się wysokim udziałem spłaty kredytów i działaniem na zasadach rynko­wych: oprocentowanie przewyższało inflację i bank był samowystar­czalny. Na takie wyniki miały wpływ specyficzne założenia organip- cyjne banku, dostosowane do charakteru klienteli — ludzi ubogich (dla których fakt przyznania kredytu miał duże znaczenie motywują­ce jako podnoszący samoocenę), wśród których dominującą część sta­nowiły kobiety przeciętnie bardziej odpowiedzialne niż mężczyźni.

  SPECJALNE SIŁY MOTYWACJI


  2013 - 05.13

  „Te specjalne siły motywacji niewiele by jednak dały, gdyby nie specjalny układ organizacji i bodźców stosowane w banku Grameen. Biedna osoba, która zwraca się o kredyt, może go otrzymać tylko wtedy, gdy wcześniej utworzy grupę pięciu potencjalnych kredyto­biorców w podobnej sytuacji. Potem następuje faza szczegółowego przedyskutowania zasad udzielonego kredytu. Przewidują one m.in., że spośród utworzonej piątki pożyczkę otrzymują najpierw dwie oso­by, a szansa pozostałych na uzyskanie kredytu zależy od jego spłaty przez pierwszą dwójkę. W ten sposób uruchamia się czynnik kole­ktywnej presji i nadzoru nad właściwym wykorzystaniem pożyczki, ale też i pomocy w razie trudności. Wykorzystanie tych spontanicz­nych sił obniża koszty administracyjne banku.