Monthly Archives: Luty 2013

ROZWÓJ PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA

Wśród ekonomicznych znajdują się również wska­źniki ważne ze społecznego punktu widzenia: wielkość konsumpcji indywidualnej, dochód narodowy. Łącznie obliczono 244 wskaźniki. Wszystkie dane są dostępne dla 189 krajów, dla lat 1950-1992.Taki rozwój praktycznego stosowania wskaźników społecznych

SUGESTYWNY OBRAZ

Daje to sugestywny obraz dystansu, jaki dzieli nas od krajów Europy Zachodniej i jednocześnie skłania do artykulacji i sprecyzo­wania potrzeb Polski. Należy mieć na uwadze, że dochód narodowy przypadający na jednego mieszkańca ma tę zaletę,