Monthly Archives: Styczeń 2013

WSKAŹNIKI RZECZOWE

W tym zakresie mamy w Polsce pewne podstawy do optymizmu, „przecięt­ne [bowiem] dalsze trwanie życia noworodka chłopca wzrosło w la­tach 1991-1994 z 66,1 lata do 67,5 lat […], noworodka dziewczynki z 75,3 lat do 76,1

PODZIAŁ WSKAŹNIKÓW RZECZOWYCH

Jeżeli na przykład przez sprawowanie przywództwa w sze­rokiej rodzinie (rodzie) będziemy rozumieli uzyskanie największej li­czby wskazań na daną osobę jako przywódcę przez członków tej sze­rokiej rodziny (rodu), to wskaźnikiem definicyjnym takiego przywódz­twa będzie największa liczba

WSKAŹNIK EMPIRYCZNY

Przykładem wskaźnika empirycznego mogą być wypowiedzi osób badanych ankietowo — można przyjąć na przykład, że zapowiadane zachowania wyborcze będą odpowiadały z prawdopodobieństwem wyższym od przeciętnego zachowaniom rzeczywistym (wypowiedzii    zachowania wyborcze są zjawiskami obserwowalnymi). Przykład wskaźnika