Monthly Archives: Sierpień 2012

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Odrzuca się ponadto „twierdzenie, że im wyższe bezrobocie tym niższa inflacja, z którego wynika, że zmniejszenie bezrobocia musi prowadzić nieuchronnie do wzrostu cen i inflacji. W polskiej rze­czywistości jest zupełnie inaczej; to właśnie bezrobocie lub

NIE ZDANY EGZAMIN

Dalsze 47 bln złotych kosztują wcześniejsze emerytury i    renty spowodowane bezrobociem (ok. 1,2 min wcześniejszych eme­rytur i rent przyznanych w poprzednich czterech latach). Znaczna część funduszu pracy ma charakter proinflacyjny”, tworzy on do­datkowy popyt, wprowadzając na

W ZAKRESIE AKTYWNEJ POLITYKI

Potrzeba wzrostu zatrudnienia przez stymulowanie inwestycji.Potrzeba wzrostu zatrudnienia przez stymulowanie rozwoju małych przedsiębiorstw i rzemiosła.   Potrzeba wzrostu zatrudnienia przez eksport i optymalizację importu.Potrzeba rozwoju zatrudnienia przez rozwój budownictwa mieszkaniowego.Potrzeba restrukturyzacji i racjonalnej ochrony istniejących miejsc