//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Kwiecień, 2012

  WSKAŹNIKI TECHNICZNE


  2012 - 04.25

  Te­go typu wskaźniki techniczne to normatywy różnego rodzaju, mó­wiące na przykład o tym, ile szkół powinno być zbudowane w osied­lu mieszkaniowym na podstawie planowanej liczby mieszkańców, którzy w nim zamieszkają albo ile „oczek” powinny mieć sanitariaty w zakładzie pracy w zależności od liczby zatrudnionych itp. Takich przykładów jest bardzo wiele. Niektóre z tych normatywów — jak na przykład ostatni, zostają wprowadzone do odpowiednich przepi­sów i potrzeby, które wynikają z jego istnienia, mają bardzo wymier­ny charakter. Istnieje tendencja do rozszerzania zakresu stosowania tego rodzaju wskaźników definiujących potrzeby.

  SYTUACJA KOBIET W POLSCE


  2012 - 04.07

  Badania nad tym zagadnieniem są rozwijane przez socjologie szczegółowe (przede wszystkim socjologię pracy i socjologię rodzi­ny), ale znajdują się też w związku z tym w polu zainteresowania antropologii, filozofii człowieka, psychologii i pedagogiki. Nie ma jednoznaczności i zgody w kwestii istotnych różnic predyspozycji poznawczych i behawioralnych mężczyzn i kobiet, a dyskusja z ra­cji ewidentnej przynależności dyskutujących do jednej z grup adwer­sarzy jest na ogół wyzbyta koniecznego dystansu.