Monthly Archives: Kwiecień 2012

WSKAŹNIKI TECHNICZNE

Te­go typu wskaźniki techniczne to normatywy różnego rodzaju, mó­wiące na przykład o tym, ile szkół powinno być zbudowane w osied­lu mieszkaniowym na podstawie planowanej liczby mieszkańców, którzy w nim zamieszkają albo ile „oczek” powinny mieć

SYTUACJA KOBIET W POLSCE

Badania nad tym zagadnieniem są rozwijane przez socjologie szczegółowe (przede wszystkim socjologię pracy i socjologię rodzi­ny), ale znajdują się też w związku z tym w polu zainteresowania antropologii, filozofii człowieka, psychologii i pedagogiki. Nie ma