Monthly Archives: Luty 2012

KOBIETY BARDZIEJ WYKSZTAŁCONE

Kobiety bardziej wykształcone rodzą przeważnie mniej dzie­ci, ogólnie mniej czasu poświęcają na opiekę nad nimi i wychowanie, mniej też mają okazji do uczestnictwa w procesie socjalizacji. Ponadto, wnosząc finansowy wkład w utrzymanie rodziny, uzyskują w

PODJĘCIE DECYZJI

Toteż podjęcie przez kobietę roli zawodowej nie powoduje automatycznej przemiany ról innych członków rodziny: obowiązki podejmowane przez kobietę poza domem są nowe i w sferze pracy zawodowej upo­dabniają ją do mężczyzny, natomiast obowiązki domowe ulegają

CZYNNIK WYBORU

Tych czyn­ników wyboru jest znacznie więcej: waga dla kobiety jej roli zawo­dowej (związana w dużym stopniu z poziomem wykształcenia ko­biety), pomoc, jaką może uzyskać od innych członków gospodarstwa domowego, uregulowania prawne w zakresie czasu trwania

NA MARGINESIE

Na marginesie można zauważyć, że niezależnie od konfliktu mię­dzy pracą zawodową kobiet a ich rodzicielstwem problematyka ro­dziny, która towarzyszyła w badaniach nad aktywizacją zawodową kobiet, wiązała się również z podejmowaniem zagadnień rodzin, dla których źródło

ANALIZOWANIE KONFLIKTU

Z czasem okazało się, że „nowy ustrój” nie rozwiązał problemów poprzedniego systemu ani tym bardziej nowych, wynikających z gospodarki rynkowej, a główną jego cechą jest ta, że ma mniej środków na ich rozwią­zanie. Cenne dla analizowania