Monthly Archives: Styczeń 2012

SYNTETYCZNY WSKAŹNIK

Wypracowano także syntetyczny wskaźnik ciągłości pracy, który charakteryzuje badane kobiety we¬dług udziału okresu zatrudnienia (i nauki) w dorosłym życiu. Ten właśnie wskaźnik pozwala między innymi na stwierdzenie wagi pra¬cy zawodowej dla kobiet o wysokich kwalifikacjach,

PARTNERSTWO

Partnerstwo małżonków umożliwia adaptację rodziny do ról zawodowych kobiet. Wymaga od mężczyzny zrozumienia psychiki partnerki, włączenia się w wykonywanie prac w gospodarstwie domowym, opiekę i wychowanie dzieci, a także wolnego od uprzedzeń i emocji spojrzenia

PODSTAWOWE OGRANICZENIE

Jednocześnie patrząc z drugiej strony — podstawowym ogranicze­niem funkcji produkcyjnej rodziny jest konieczność uzyskiwania wy- ręki w czynnościach gospodarskich i opiekuńczych, z którymi koliduje praca zawodowa dorosłych osób w rodzinie, nie tylko kobiet. Rozwój sfery