Monthly Archives: Listopad 2011

ZNAMIENNY WYNIK

Jest to znamienny wynik, który wskazuje na to, że aktywizacja zawodowa kobiet w Polsce, choć rozpowszechniona na znaczną ska­lę, nie pociągnęła za sobą głębokich przemian kulturowych — spra­wia to wrażenie, że role zawodowe kobiet, jakie

JEDNA Z DRÓG

Pokazuje to jedną z dróg przezwyciężania niezaspokojonych potrzeb wynikających z konfliktu roli zawodowej i pracowniczej ko­biet. Jest to ułożenie stosunków rodzinnych oparte na kompromisie wynikającym z racjonalnego podziału obowiązków, idącego za rze­czową oceną sytuacji każdej