//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Sierpień, 2011

  DYSKRYMINACJA W RODZINIE


  2011 - 08.22

  Stosunkowo wysoka aktywność zawodowa kobiet jest dość moc­no ugruntowana w polskim społeczeństwie. Większość aktywnych zawodowo mężatek nie chce rezygnować z pracy i chce mieć odpo­wiednie warunki do łączenia pracy i obowiązków domowych, co przejawia się w preferowanym przez 55% kobiet partnerskim mode­lu małżeństwa, w którym oboje małżonkowie na równi angażują się w pracę zawodową i zajmowanie się domem i dziećmi, zależnie je­dynie od aktualnej sytuacji zawodowej, a nie od ścisłego odróżniania roli kobiety i mężczyzny w domu i w rodzinie. Zwolenniczek takie­go tradycyjnego podziału ról (mąż zarabia na utrzymanie, kobieta zajmuje się domem) jest dwukrotnie mniej (28%) niż zwolenniczek nowoczesnego, partnerskiego modelu.

  MODEL POŚREDNI


  2011 - 08.05

  Najrzadziej (14%) jest wybie­rany model pośredni. „Niemniej jednak ten najrzadziej wybierany model jest w istocie najczęściej realizowany w polskich rodzinach” . Tak więc kobiety najczęściej są w sytuacji, kiedy pragną modelu partnerskiego małżeństwa i rodziny, a w praktyce funkcjonują w mo­delu o zabarwieniu tradycyjnym:  przygotowywanie posiłków w 67% rodzin należy do żony, w 3% do męża, w 14% — do obojga,   zmywanie naczyń odpowiednio 53%, 4% i 13%,sprzątanie — 46%, 2%, 17%; pranie 78%, 1%, 4; prasowanie 75%, 0%, 4%; codzienne zakupy 49%, 10% i 18%. Nie można liczyć na męża ani też na usługi zakupywane poza rodziną, bo są trudno dostępne .