Monthly Archives: Sierpień 2011

DYSKRYMINACJA W RODZINIE

Stosunkowo wysoka aktywność zawodowa kobiet jest dość moc­no ugruntowana w polskim społeczeństwie. Większość aktywnych zawodowo mężatek nie chce rezygnować z pracy i chce mieć odpo­wiednie warunki do łączenia pracy i obowiązków domowych, co przejawia się

MODEL POŚREDNI

Najrzadziej (14%) jest wybie­rany model pośredni. „Niemniej jednak ten najrzadziej wybierany model jest w istocie najczęściej realizowany w polskich rodzinach” . Tak więc kobiety najczęściej są w sytuacji, kiedy pragną modelu partnerskiego małżeństwa i rodziny,