Monthly Archives: Lipiec 2011

NA WSI TRUDNIEJ

W  ostatnich latach przede wszy­stkim ze względów finansowych, co odzwierciedla wskaźnik okre­ślający udział rodzin, którym wystarcza na wszystko, bez specjalne­go oszczędzania: wynosi on 6%, co oznacza, że pozostałe 94% rodzin z dziećmi na utrzymaniu w