Monthly Archives: Czerwiec 2011

PRZEMOC WOBEC KOBIET

Potrzeby wynikające z dyskryminacji kobiet w rodzinie należy łączyć z potrzebami wynikającymi z przemocy wobec kobiet, wię­kszość bowiem przypadków przemocy przypada na rodzinę.Z punktu widzenia dochodzenia do ustalania potrzeb społecz­nych jest to problem bardzo interesujący, ponieważ

OGÓLNE PRZESŁANKI

Te dwie ogólne przesłanki wystarczają do sformułowania oczywistej potrzeby społecznej — wykraczającej poza środowisko kobiet, ponieważ dotyczy wszystkich słabszych i zależnych, głównie dzieci —jaką stanowi zorganizowa­nie ochrony przed maltretowaniem i pomoc maltretowanym.  Zrozmowy z mieszkańcem

ZNĘCANIE SIĘ

Znęcanie się nad członkiem rodziny i zgwałcenia to główne for­my przemocy. Ofiary tych przestępstw, to przeważnie kobiety. „Li­czba skazań z tytułu tych przestępstw wzrosła w latach 1990-1993 (z ok. 9 tys. w 1990 r., do