Monthly Archives: Marzec 2011

WSPOMNIENIA I OCZEKIWANIA

Wspomnienia są blade, oczekiwania złudne, je­dynie teraźniejszość tętni życiem prawdziwym. Dlatego życie nie skupia się we wspomnieniach ani w projektowaniach, nie zespala się wokół dążeń i oczekiwań, ogniskuje się w przeżyciach chwili, w pragnieniach wyzyskania

ŻYCIE KIEROWANE ZASADĄ

Życie kie­rowane zasadą pragnień i zaspokojeń nie uzna­je wielkich odległości między punktem wyjścia i metą, jest skłonne do szybkiego rozwiązywa­nia napięć; osiąganie zaspokojeń powinno się dokonywać możliwie szybko, trudno zdobyć się na długie, przygotowujące zabiegi

KONCENTRACJA PRAGNIEŃ

Dlatego też jednostka chętnie dosto­sowuje swoje pragnienia do okoliczności i do sposobności chwili.Koncentracja pragnień i- zaspokojeń w nie­wielkich rozpiętościach mijającego czasu teraź­niejszego nie oznacza jednak, by życie tak do­świadczane miało być życiem spokojnym; ce­chą charakterystyczną