Monthly Archives: Luty 2011

RYTM POTRZEB I ZASPOKOJEŃ

Ta szybka przemien- ność dokonująca się wciąż w czasie teraźniej­szym jest zasadniczą cechą charakterystyczną życia na poziomie satysfakcji. Powtarzalność pragnień i zaspokojeń staje się punktem wyj­ścia szczególnie ważnych i trudnych refleksji nad życiem. Jest przecież

UDANE EKSPERYMENTY

Człowiek żyje w tym rytmie, różnym dla różnych kategorii potrzeb, ale zaw­sze równie imperatywnym. Powtarzalność za­spokojeń nie staje się nudna, nie prowadzi do zobojętnienia.Udane eksperymenty w tej dziedzinie stają się jednak trwale pożądane i z