Monthly Archives: Styczeń 2011

PRAWO DO ŻYCIA

Nietzsche jak wiadomo — rozciągał to prawo elementarnego życia na całość ludzkiej egzystencji. Gotowość do powtórzenia jej sta­wała się wyrazem wielkości człowieka. Tylko słabi ludzie oczekiwali, iż po „tym” życiu na­stąpi „inne” życie. Oczekiwanie takie