Monthly Archives: Październik 2010

SPOSÓB PRZEŻYWANIA

W ten właśnie spo­sób przeżywa również sztukę człowiek, dla któ­rego ma ona znaczenie właśnie dlatego, iż wy­pełnia bieżące chwile życia. Nie dla żadnych odległych korzyści wzruszamy się poezją i nie cila przyszłych konsekwencji przeżywamy słu­chane

ŻYCIE TERAŹNIEJSZĄ CHWILĄ

Życie przestaje być wówczas jedynie środkiem do życia, staje się rzeczywistością samoistną, godną pełnego i zaangażowanego doświadczenia.Tak więc życie chwilą teraźniejszą może być słusznie krytykowane jako powierzchowne i lekkomyślne, ale może być również wysoko cenione