Monthly Archives: Wrzesień 2010

BEZ WĄTPLIWOŚCI

Nie ulega wątpliwości, że to życie ukie­runkowane i zdyscyplinowane jest życiem prawdziwie ludzkim w tym rozumieniu, iż człowiek stawia przed sobą cele godne urzeczy­wistnienia, mimo iż nie znajdują one bezpo­średniego potwierdzenia w zastanej rzeczywistości. Nie można

POPULARYZUJĄC TEORIE

„W dzisiejszym sta­nie naszego społeczeństwa każdy człowiek za­trudnia się jakąś pracą, prowadzi rzemiosło, handel, przedsiębiorstwo, słowem, ma , swój oznaczony zawód, w którym widzi cel swych zabiegów i starań. Można więc niebezzasadnie utrzymywać, że wszyscy

BOLESNA IRONIA

Maiks pisał z bolesną ironią o ekonomii poli­tycznej kapitalizmu jego czasów: „Jej podsta­wową zasadą jest samowyrzeczenie, wyrzecze­nie się życia i wszelkich ludzkich potrzeb: im mniej jesz, pijesz, kupujesz książek, im rzadziej chodzisz do teatru, na