Monthly Archives: Maj 2010

WEWNĘTRZNY GŁOS

Sokrates był pierwszy, który powoływał się na głos wewnętrzny nakazujący żyć w określony sposób. „To pochodzi stąd — mówić miał w swej obronie — że jakeście to nieraz ode mnie słyszeli, mam jakieś bóstwo, jakiegoś

ZBRODNIA I ŚMIERĆ

Bo zbrodnia biegnie prędzej niż śmierć”  Sokratesowy daimonion stał się trwałym ele­mentem europejskiej kultury i pojmowania człowieka. W tym sensie *chrześcijaństwo mó­wiło o sumieniu, które po wiekach Kant zinter­pretował w sposób laicki. W zakończeniu Kry­tyki