Monthly Archives: Marzec 2010

W MOTACH I OPOWIEŚCIACH

Charakteryzuje ją rozdroże, na które czło­wiek wstępuje z konieczności, ale z wahaniem i niepokojem. Na tym rozdrożu jego życie te­raz i na przyszłość rozstrzyga się w sposób, który przynosi mu zadowolenie lub poczucie winy, radość

PODDANIE KRYTYCE

Wręcz przeciwnie, poddawano bar­dzo często krytyce posłuszeństwo ludzi wobec apelu heroizmu. Wskazywano, iż właśnie to po­słuszeństwo jest przyczyną sprawiającą, że tak łatwo jest ludzi uwodzić i oszukiwać, tak łatwo rozpalać pożar fanatyzmu. Zwłaszcza w epo­kach

NASTAWIENIE NA KONSUMPCJĘ

Sądzono, iż społeczeństwo nastawione na konsumpcję bę­dzie społeczeństwem tolerancji i wzajemnego zrozumienia. W ten sposób ostrość tradycyjnego przeciw­stawienia heroizmu, jako doskonalszej postaci życia ludzkiego, hedonizmowi została zatarta. Sprawy uległy skomplikowaniu. Szczęście i po­święcenie szczęścia wydały się