Monthly Archives: Luty 2010

ANTROPOLOGICZNE KONSEKWENCJE

Ale te konsekwencje antropologiczne wska­zywały, iż człowiek „jest” tym, który „może być”. Znaczyłoby to, że już na tym drugim rozdrożu człowiek ma nie tyle wybierać właści­wą drogę, ile szukać w przeciwieństwach, któ­re się przed nim

DRUGA TRADYCJA

Ale tylko ta druga tragedia jest tragedią prawdziwą”. Słowa te wskazują, iż na­tura człowieka wyraża się raczej w poszukiwa­niach i dążeniach niż w osiągnięciach.Sytuacje, w których człowiek przekracza granice życia pojmowanego jako doświadcza­nie przyjemności lub