Monthly Archives: Listopad 2009

NA WYŻSZYM SZCZEBLU

Na tym wyższym szczeblu osobowego istnienia dokonywa się wielka synteza elementów, które na szczeblu niższym — walki z deficytowymi sy­tuacjami i uległości wobec utylitarnej strategii występują jako przeciwieństwa takie jak: egoizm i bezpłodny apel do altruizmu,

ZWIERZĘ SPOŁECZNE

Stwierdzenie, iż czło­wiek jest „zwierzęciem społecznym”, jest prawdą w skali gatunku: w skali jednostkowej prawda ta przybiera postać inną: człowiek jest stworzeniem poszukującym drugiego bliskiego człowieka, przyjaciela, towarzysza życia, po­wiernika przeżyć, uczestnika marzeń i dążeń.

KONTAKT EMOCJONALNY

Taki kontakt emocjonalny jest — zdaniem Obuchowskiego — jedną z podstawowych po­trzeb człowieka. „W wypadku gdy człowiek tej potrzeby nie zaspokaja z powodów czy to ze­wnętrznych, czy to wewnętrznych (brak okazji do właściwego kontaktu lub