Monthly Archives: Październik 2009

WIELORAKA DZIAŁALNOŚĆ

Człowiek może być bardzo „uspo­łeczniony” i bairdzo aktywny w wielorakiej działalności wiążącej go z ludźmi — i może pozostawać samotny. Kontakt emocjonalny jest osobną, swoistą siatką stosunków między jed­nostkami, która nie pokrywa się z inną,

PRZEKROCZENIE GRANIC

Analizując destrukcyjną rolę pieniądza, Marks wskazał i na to, jak niszczy on stosunki między ludźmi, obiecując im możliwość „kupie­nia” tego, co w rzeczywistości można osiągnąć tylko przez osobiste zaangażowanie: aby mieć przyjaciela, trzeba być przyjacielem.

PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

Przez działal­ność społeczną, przez pracę zawodową, przez i twórczość pragnie urzeczywistniać siebie samą, swe zamierzenia, swe wizje. Wzniosłem pomnik  mój trwalszy niż spiże — powiedział przed wiekami rzymski poeta, wyrażając pragnienie I wielu ludzi, wcale