Monthly Archives: Wrzesień 2009

SAMOREALIZACJA W ŚWIECIE

Samo­realizacja w świecie wskazuje właśnie na pod­miot, który się w ten sposób urzeczywistnia, ale urzeczywistnienie w świecie obiektywnym nie jest równoznaczne z rzeczywistością istnie­nia doświadczaną subiektywnie. Z różnych filozoficznych stanowisk próbowa­no określić tę samowiedzę i

W SZEROKIM ROZUMIENIU

Słowo „jestem” oznaczać może w szerokim rozumieniu wszystko to, w czym uczestniczę, cały układ stosunków społecznych, w który wchodzę, wszystkie działania, które wykonuję, i cały ten obszar rzeczywistości, który  w jakikolwiek sposób posiadam. Ale słowo

WEWNĘTRZNY ŚWIAT PODMIOTOWY

Trudno powiedzieć, co składa się na ten wewnętrzny świat podmiotowy. Na różnych dro­gach jednostka buduje swoją indywidualną  i tożsamość. Składają się na nią różne elementy. Tradycja i wychowanie, lektury i marzenia,  doświadczenia życia, realizowane i

BLISKIE I WAŻNE MIEJSCE

Bliskie i ważne jako miejsce ucieczki ze świa­ta, jako schronienie — jakże zresztą kruche — przed przeciwnościami losu, życie wewnętrzne nie zapewnia wszakże jednostce intensywności i i wartości powszedniego istnienia. Pragnieniem j człowieka jest przecież