Monthly Archives: Maj 2009

RÓŻNE JEDNOSTKI

Różne jednostki bywały [ w różnym stopniu wrażliwe na możliwości takiego lub innego stylu życia. Ale zawsze i wszędzie ostawało się to przeciwieństwo, nie­możliwe do usunięcia, mało podatne nawet na ! złagodzenie. Schopenhauer zalecał samotność, ponieważ

NA ROZDROŻACH

Ale znowu, podobnie jak na rozdrożu pierw­szym, i tu dostrzegamy dziś rosnące komplika­cje. Nie jest wcale rzeczą tak jasną, jak się rozkładają akcenty wartości. Jest bowiem zła, ale i dobra samotność, jest dobry, ale i