Monthly Archives: Kwiecień 2009

TRADYCYJNA ETYKA

Tradycyjna etyka „mu­siała się zatrzymać — pisał Guyau — przed tym wieczystym przeciwieństwem pojęć «ja» i «ty», «moje» i «twoje», interesu osobistego i ogólnego, wspólnego; ale natura żywa nie zatrzymuje się przed tym podziałem stanow­czym

INTENSYWNE ŻYCIE

Dlatego „życie najbardziej intensywne i ekstensywne stwa­rza moralność ludzi. W podobny sposób rozwijał Edward Abra- mowski swą krytykę nowoczesnej cywilizacji i nadzieje na odrodzenie człowieka. Przypomi­nając jednolitość dawnego życia, w którym obowiązywały wzory „bohaterów i świętych”, stwierdzał:

SENS NADZIEI

W tych warunkach przyszłe odrodzenie może nastąpić tylko dzięki przezwyciężeniu tego dua­lizmu. Wymaga on „nowych ludzi {…], których nie tylko pojęcia i przekonania, ale, co najważ­niejsze, których codzienne zwyczaje i potrzeby, sumienie moralne i sposób