Monthly Archives: Marzec 2009

ŻYCIE I LĘK

Zdaniem wielu pisarzy człowiek jest stwo­rzeniem, które się lęka. Życie jego rozpoczyna się od krzyku przerażenia, gdy opuszcza za­ciszne łono matki i wstępuje w świat obcy, zimny, wrogi; życie jego kończy się krzykiem przerażenia, gdy

MŚCIWOŚĆ LOSU

Mściwość losu musiała ją dosięgnąć. Symboliczne były dzieje Edypa, który ze szczytów szczęścia został strącony w otchłań win i upadku. Chóry greckich tragedii wypowiadały wielokrotnie ostrzeżenie kierowa­ne ku ludziom, aby nie ufali szczęściu ani wła­snej

MALARSTWO I POEZJA

Malarstwo i poezja przedstawiały w różnoraki sposób te lęki czło­wieka. Fantastyka średniowiecza była przede wszystkim fantastyką grozy i przerażenia. Hieronim Bosch nie był jedynym, który kosz­marne sny życia ukazywał przerażonym oczom ludzi.Koncepcja człowieka jako stworzenia,