Monthly Archives: Luty 2009

TRWOGA I DRŻENIE

Kierkegaard, który uzyskał rozgłos w czasach późniejszych, widział w „trwodze i drżeniu” świadectwo autentyczności życia człowieka, rękojmię odrodzenia wiary i reali­zacji jego powołania.W wieku XX psychoanaliza i egzystencja- lizm uczyniły z lęku i trwogi zasadnicze

ŻYCIE I UFNOŚĆ

Jeśli człowiek jest stworzeniem, które żyje w nieustannym lęku, to dlaczego nie porzuca życia? Czy jest z nim związany jedynie po­wszechnym „instynktem samozachowawczym”, którego przezwyciężenie udaje się tylko nielicz­nym, czy też akceptuje świadomie życie, które mu

LUDZKA ULEGŁOŚĆ

Nawet Schopenhauer, który tyle złego powiedział o ludzkiej uległo­ści wobec woli życia i który cenił tak wysoko możliwość jej przezwyciężenia, a wraz z nim i odrzucenia złudy tego świata materialno-spo- łecznego, przyznawał, iż człowiek należy