Monthly Archives: Styczeń 2009

WZÓR SŁOŃCA I WINA

Wzór „słońca” i wzór „wina”, wzór siły męskiej i siły kobiecej, wzór jasności kształtu, dyscypli­ny, umiaru — i wzór ekstazy, szału, zabawy, wspólnoty. W pierwszym przypadku było to życie „ducha” oglądającego z suwerenną wyż­szością bieg

PUSTKA ISTNIENIA I SENS ŻYCIA

Znów wracamy, nadając mu nową postać, do pytania: czemu jest posłuszny człowiek? Po­zwala kierować sobą lękom czy ufności? Co głębiej sięga w jego naturę: trwoga czy zaufa­nie? Czy jest stworzeniem, które się boi, czy stworzeniem,

WIZJA POZYCJI DZIAŁANIA

Jest to przede wszystkim wizja własnej pozy­cji i własnego działania wśród ludzi. Kazimierz Obuchowski słusznie podkreśla, iż kontakt emo- cjalny, aczkolwiek tak ważny, nie może być źródłem pełnej orientacji dla naszych powszed­nich działań. Stwarza on